بهینه سازی تصویر

دسامبر 9, 2023

سئو تصویر

سئو تصویر، فرایندی است که باعث بهینه سازی تصاویر در یک وبسایت می شود تا موتورهای جستجو مانند گوگل، تصویر را بهتر تشخیص دهند. این فرایند بهبود قابل ملاحظه ای در بازدید وبسایت ایجاد می کند.
بازگشت
WhatsApp
Telegram
ایمیل